Schüco

AWS 75.SI

toplina
Uf ≥ 0 W/m²K

koeficjent prolaza topline kroz profil

AWS 70.HI je sistem Alu profila sa prekinutim toplinskim mostom., ugradbene dubine 75 mm i minimalne vidljive širine dovratnika 61 mm. Koristi se za izradu balkonskih vrata, prozora i fiksnih stijena.
Može se koristiti i pri izradi sistema za odimljavanje i odvod topline ( RWA sistemi ).

Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih traka.

Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću tri EPDM brtve. Povećanje toplinske izolativnosti profila ( Uf ) postignuto je korištenjem srednje brtve i profila sa komorama ispunjenih termoizolacijskim umetcima.

U kombinaciji s odgovarajućim staklom ( Ug=0,7 W/m2K ) i odgovarajućim distancerom stakla ( Ψ ), sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline prozora Uw= 1,0 W/m2K.

alu stolarija