ugradnja stolarije

Smjernice za RAL ugradnju stolarije

  • spoj stolarije i zida ( međuprostor ) treba održati suhim
  • prozor treba pozicionirati na pravilnu liniju izoterme
  • s unutarnje strane treba spriječiti protok vodene pare u izolaciju, vodo- i paronepropusnost iznutra prema međuprostoru
  • s vanjske strane treba sprječiti ulazak tekuće vode ili proboj kiše, vodonepropusnost izvana prema međuprostoru
  • osigurati nesmetani izlazak vodene pare iz međuprostora u atmosferu paropropusnost iz međuprostora prema van

Vanjska zaštita  – zaštita od vremenskih nepogoda

Vanjska zaštita omogućava vodootpornost prostora između dovratnika i zidne konstrukcije i istovremeno omogućava vlagi koja se nalazi u međuprostoru i zidnoj konstrukciji odvođenje izvan građevine

Zaštita međuprostora – funkcionalna zaštita

Zaštita omogućava toplinsku i zvučnu izolaciju izolacijom prostora između dovratnika stolarija i zidne konstrukcije. Učvršćivanjem i raspoređivanjem opterećenja stolarije zidna konstrukcija prenose statička i dinamička opterećenja na građevinu.

Unutarnja zaštita – zaštita unutrašnjosti

Unutarnja zaštita omogućava paronepropusnost – onemogućava da topli i vlažni zrak iz prostorije dođe do međupro i samim time onemogućava kondenziranje u vanjskom dijelu međuprostora.

pvc stolarija

Zbog neadekvatnog spoja dovratnika stolarije, te stropne i zidne konstrukcije nakon ugradnje energetski efikasne stolarije postoji mogućnost pojave vlage koja omogućava pojavu pljesni i gljivica. 
Smjernice RAL ugradnje upućuju na način ugradnje stolarije koji spriječava pojavu vlage u međuprostoru, što omogućava uštedu energije, zvučnu zaštitu i sprečava posljedice pojave vlage.
Kako bi se zaštitio međuprostor, prostor između dovratnika stolarije, stropne i zidne konstrukcije, sa vanjske i unutarnje strane ugrađuju se specijalne folije.
Unutarnje folije su paronepropusne i vodonepropusne, a vanjske vodonepropusne i zrakopropusne.
Međuprostor se može zaštititi i ugradnjom pjenastih, ekspanzionih traka u međuprostoru.