Gretsch­-Unitas je jedan od vodećih ponuđača okova za pro­zore i vrata, sus­tava za ulaznih vrata, te sus­tava za upra­vljanje objektima. G-U okov nudi opsežan, kompletan asortiman okova za pro­zore za obi­teljske kuće pa sve do sus­tava za upra­vljanje zgradama.
G-U okov omogućava pomi­canje i osigu­ranje pro­zora, balkonskih i ulaznih vrata.

ozz

Zaokretno-otklopni GU okov ispunjava visoke zahtjeve za dizajnom i omogućava različite izvedbe PVC prozora i PVC balkonskih vrata bilo da je riječ o vidljivom ili skrivenom okovu. 

Zaokretno-otklopni okov

OZ PVC balkonska vrata i PVC prozori su opremljeni G-U silver jednoručnim okovom.
Prozori i vrata se mogu opremiti i skrivenim G-U silver jednoručnim okovom.

Okov je moguće opremiti kočnicom koja onemogućava nepravilno otvaranje krila, okretanje poluolive u otvorenom položaju krila.

Moguće je postavljanje većeg broja zatvarača koji povećavaju protuprovalnu zaštitu prozora i vrata.

psk

G-U otklopno-klizni okov oduševljava lag­anim hodom i komforom – jednom ručicom upra­vlja se svim funkcijama. Okovi za velike i teške elemente dodatno su opremljeni prisilnim upravljanjem.

Klizno - otklopni okov

Otklopno-klizni okovi otva­raju nove mogućnosti otvaranja ter­asnih ele­me­nata.

Inova­tivna tehnika pokretnih ele­me­nata na vodi­lici učin­kovito osigu­rava trajno koriš­tenje zbog precizne funkcio­nal­nosti čak i u slučaju velikih masa ( upra­vljanjem koje pri zatva­ranju privlače krilo cijelom širinom te ga pri otva­ranju ponovno potiskuju ).

Tijekom pro­zračivanja u otklopljenom položaju škare prid­ržavaju krilo u takvom položaju da je sigurno od oluje.

hst

G-U podizno-klizni okov omogućava lagano klizanje elementa kojim se može upravljati jednom rukom. Pragovi PVC podizno-kliznih vrata omogućavaju nesmetan prolaz.

Podizno-klizno okov

G-U okov ta podizno-klizne stijene se odlikuje visoki stupanj komfora pri upra­vljanju, sigurnim pro­tu­provalnim karak­te­ris­tikama, varijabilnim pro­zračivanjem pros­to­rija.

Prik­ladni su za pro­zore i balkonska vrata i imaju posebno rješenje za pro­zračivanje, odgova­rajući podni pragovi te opcijski ogra­ničivač brzine.

G-U okov za podizno-klizne elemente već danas ispunjavaju stroge zahtjeve njemačke odredbe o uštedi energije EnEV.

harmo

Pomoću valjčića opremljenih kug­ličnim ležajem i obloženih plas­tikom na koli­cima dolje i u vodi­li­cama gore, krila precizno i tiho klize u uto­rima klizne tračnice. Tako se velika i teška klizno-preklopna krila pomiču sigurno i nevjerojatno lagano.

Harmo okov G-U

G-U okov za harmo stijene omogućava otvaranje tri do osam krila preklopno, što omogućava potpuno otvaranje, bez fiksnih krila ili okvira koji ometaju pogled ili pristup vanjskom prostoru.

Pomoću ovog okova dijelovi stijene preklapaju se kao harmonika i guruju u stranu. Posebni dijelovi omogućavaju otvaranje pojedinačnih krila i pričvršćivanje harmo stijena u djelomično otvorenom položaju.

ht_ul

G- U okov za ulazna vrata nudi  besprije­kornu kombi­n­aciju funkcija : široku paletu mogućnosti zatvaranja, tehničke inovacije, visoku razinu kvali­tete, visoku razinu sigurnosti i opsežnu uslugu.

Okov za ulazna vrata G-U

PVC ulazna vrata pos­tavljaju posebne zahtjeve po pitanju pro­tu­provalne zaš­tite, pro­tupožarne zaš­tite, nepropusnosti i pro­hodnosti. 
PVC ulazna vrata su opremljena G-U silver okovom sa zatvaranjem u 3 ili 5 točaka bočno, nasuprot vratnih petlji. Postoji mogućnost ugradnje raznih vrsta cilindara i zatvarača krila.

G-U okov je izdržljiv i pouzdan tijekom mnogo godina upotrebe. Omogućuje kvalitetno brtvljenje, a time i uštedu energije.

G-U okov ne prodajemo !