RAL ugradnja stolarije

RAL ugradnja stolarije

RAL ugradnja stolarije

 • PU pjena + brtvena folija + vijci
  PU pjena + brtvena folija + vijci

  Stolarija se učvršćuje vijcima, a prostor između dovratnika i zida ispunjava brtvenom trakom i PU pjenom. Građevinski otvor mora biti obrađen.
  RAL ugradnja se izvodi na poseban zahtijev naručitelja.

 • PU pjena + ekspandirajuća brtvena traka + vijci
  PU pjena + ekspandirajuća brtvena traka + vijci

  Stolarija se učvršćuje vijcima, prostor između dovratnika i zida ispunjava se PU pjenom i ekspandirajućom brtvenom trakom.
  Građevinski otvor prije ugradnje mora biti fino obrađen.
  RAL ugradnja se izvodi na poseban zahtijev naručitelja.

 • Ekspandirajuća brtvena traka + vijci
  Ekspandirajuća brtvena traka + vijci

  Stolarija se učvršćuje vijcima, prostor između dovratnika i zida ispunjava se ekspandirajućom brtvenom trakom.
  Građevinski otvor prije ugradnje mora biti fino obrađen.
  RAL ugradnja se izvodi na poseban zahtijev naručitelja.

Standardna ugradnja stolarije

 • PU pjena + vijci
  PU pjena + vijci

  Stolarija se učvršćuje vijcima, prostor između dovratnika i zida ispunjava se PU pjenom.